Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
28.02.2018 17:08:00 297,00 UAH Благодiйна допомога
28.02.2018 14:56:00 250,00 UAH благодiйне пожертвування на лiкування Давидової Анни-Марiї
28.02.2018 13:14:00 500,00 UAH Благодiйна допомога, на лечение Гиленко Алексея.,
28.02.2018 12:20:00 50,00 UAH на лiкування Мороз Анi Пл-щик
28.02.2018 12:11:00 50,00 UAH на лечение Вольваченко Алексея
28.02.2018 12:04:00 50,00 UAH на лiкування Гiленко Олексiя
28.02.2018 12:04:00 50,00 UAH благодiйна допомога на лiкування Анни-Марiї
28.02.2018 09:46:00 200,00 UAH на лiкування Мороз Анi