Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
04.04.2018 14:17:00 50,00 UAH Благодiйна допомога на лiкування ПОГРIЩУКА ВАСИЛЯ
04.04.2018 11:50:00 2000,00 UAH благодiйний внесок
04.04.2018 11:10:00 -4886,13 UAH Оплата за медпрепарати для Брайловської i Погрищука.
04.04.2018 11:10:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв