Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
24.04.2018 06:37:00 500,00 UAH на лечение детей
23.04.2018 15:21:00 250,00 UAH на лiкування Брайловськоi Сашi
23.04.2018 13:45:00 -206,80 UAH Оплата за медпрепарати для Осiпова Л.
23.04.2018 13:45:00 -2882,00 UAH Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей.
23.04.2018 13:45:00 -2950,00 UAH Оплата а медпослуги для Вольваченко В.
23.04.2018 13:45:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
23.04.2018 13:45:00 -669,46 UAH Оплата за медпрепарати для Бринзей В.
23.04.2018 13:45:00 -2214,36 UAH Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей
23.04.2018 13:45:00 -32000,00 UAH Оплата за цифровий орбiтальний шейкер
23.04.2018 13:45:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв