Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
14.06.2018 07:50:00 10,00 UAH Пожертвование на лечение Стрилец Жени
13.06.2018 21:05:00 1000,00 UAH На обследование Стрельца Жени.
13.06.2018 18:06:00 500,00 UAH благодiйне пожертвування на лiкування Заремби Богданчика,
13.06.2018 10:08:00 -2700,00 UAH Благодiйна допомога на лiкування сина Стрiлець євгенiй вiталiйович
13.06.2018 10:08:00 -4,38 UAH Комiсiя за поповнення карток
13.06.2018 10:08:00 -1750,00 UAH  Благодiйна допомога на лiкування сина Ходжiєва Дiловара.
13.06.2018 10:01:00 -1701,00 UAH Оплата за медпрепарати для Погрiщука В.
13.06.2018 10:01:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
13.06.2018 10:01:00 -413,85 UAH Оплата за медпрепарати для Шумського.
13.06.2018 10:01:00 -3350,00 UAH Оплата за медпослуги дя Осiпова Л.
13.06.2018 10:01:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
13.06.2018 00:44:00 500,00 UAH благодiйне пожертвування на лiкування дiтей.