Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
12.04.2018 08:44:00 -1415,24 UAH Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей
12.04.2018 08:44:00 -3142,24 UAH Медпрепарати для Погрищука В.
12.04.2018 08:44:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
12.04.2018 08:44:00 -5738,43 UAH Медпрепарати для Брайловської О.
12.04.2018 08:44:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
12.04.2018 08:44:00 -801,06 UAH Оплата за медпрепарати для Бринзей В.
12.04.2018 08:44:00 -621,39 UAH Оплата за медпрепарати для Давидової А-М.
12.04.2018 08:44:00 -3427,83 UAH Оплата за медпрепарати для Калиненка А.
12.04.2018 08:44:00 -127,21 UAH Оплата за медпрепарати для Некрасової А.
12.04.2018 08:44:00 -7943,60 UAH Оплата за медпрепарати для Погрiщука В.
12.04.2018 08:44:00 -600,04 UAH Оплата за медпрепарати для Погрiщука В.
12.04.2018 08:44:00 -1801,37 UAH Медпрепарати для Брайловської О.
12.04.2018 08:44:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
12.04.2018 08:44:00 -2103,29 UAH Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей.
12.04.2018 08:44:00 -831,93 UAH Оплата за медтовари для лiкування дiтей.
11.04.2018 16:39:00 500,00 UAH на лечение детей
11.04.2018 10:05:00 30,00 UAH благодiйне пожертвування на лiкування Сидорук Тетяни