Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
03.05.2018 09:48:00 20,00 UAH Благодiйне пожертвування на лiкування Бринзей Валерii.
02.05.2018 21:52:00 198,00 UAH Благодiйна допомога, БРИНЗЕЙ ВАЛЕРИЯ
02.05.2018 14:04:00 -7743,70 UAH Зарплата за 2-гу пол квiт 2018
02.05.2018 13:56:00 -2298,00 UAH Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей
02.05.2018 13:56:00 -0,85 UAH Комиссия РКО от Компенсацiя послуг моб.звязк.за квiт.18
02.05.2018 13:56:00 -731,90 UAH Оплата за медпрепарати для Некрасової А.
02.05.2018 13:56:00 -391,61 UAH Оплата за медпрепарати для Коломiєць.
02.05.2018 13:56:00 -19,36 UAH Комиссия РКО от зарплаты за 2-гу пол квiт 2018
02.05.2018 13:56:00 -1807,53 UAH ПДФО iз з/плати за 2-гу пол. квiт .2018 та компенсацiї послуг моб.звязк.за квiт.18.Сплачено повнiстю.
02.05.2018 13:56:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
02.05.2018 13:56:00 -150,63 UAH вiйськовий збiр iз з/плати за 2-гу пол. квiт.2018 та компенсацiї послуг моб.звязк.за квiт.18. Сплачено повнiстю.
02.05.2018 13:56:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
02.05.2018 13:56:00 -214,17 UAH Оплата за медпрепарати для Некрасової А.
02.05.2018 13:56:00 -353,81 UAH Оплата за медпрепарати для Шумського О.
02.05.2018 13:56:00 -353,76 UAH Оплата за медпрепарати для Осипова Л.
02.05.2018 13:56:00 -8286,24 UAH Оплата за медпрепарати для Мороз А.
02.05.2018 13:56:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
02.05.2018 13:56:00 -289,52 UAH Оплата за медпрепарати для Мороз А.
02.05.2018 13:56:00 -2209,21 UAH  сплата ЄСВ iз з/плати за 2-гу пол. квiт .2018та компенсацiї послуг моб.звязк.за квiт.18 .В т.ч. 22% – 2209,21 грн.
02.05.2018 13:56:00 -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв
02.05.2018 13:56:00 -809,95 UAH Оплата за медпрепарати для Брайловської О.
02.05.2018 09:41:00 300,00 UAH на ендопротез для Шелег Ангелiни
02.05.2018 08:47:00 2000,00 UAH Благодiйна допомога
02.05.2018 01:40:00 50,00 UAH на лiкування Сидорук Тетяни
02.05.2018 01:35:00 25,00 UAH на ендопротез для Шелег Ангелiни